Metsänhoito, polttopuut

Metsänhoitoa ensiharvennuksista päätehakkuuseen raivaus- ja moottorisahalla, luonto-arvoja kunnioittaen.

Rangoista klapeja siirrettävällä koneella.

Jarkko Vännilä (040 582 3650)